Beschermd wonen

De begeleiding bij beschermd wonen richt zich op:

  • duidelijke structuur en regelmaat;
  • ondersteuning bij je dagelijkse activiteiten;
  • zinvolle dagbesteding die aansluit bij jouw mogelijkheden;
  • zorgen dat je jezelf en anderen geen schade toebrengt.

Voor wie is beschermd wonen?

Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen en een beschermde en veilige woonplek nodig hebben. Via beschermd wonen krijgen ze ook de begeleiding die ze nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychoses, verslavingen, ADHD, autisme of niet-aangeboren hersenletsel.

Deze woonvorm biedt 24 uur per dag begeleiding en toezicht. Er wordt gestreefd naar een zo gewoon mogelijke woonomgeving waarin mensen zich veilig en thuis voelen.

Er wordt verwacht van iedere bewoner in de beschermde woonvorm dat hij/zij open staat voor begeleiding en zo actief mogelijk deelneemt aan de activiteiten die er zijn.